Alsace Groot.jpg

Alsace

Om meer bekendheid te generen en het imago te versterken ontwikkelen we ieder jaar voor de Alsace een 360 graden marketing-en communicatieplan gericht op professionals, consumenten en media.

Het resultaat:
Imago verbetering, toenemende positieve mediawaarden zowel in media voor professionals als consumenten. 


Kijk ook op Alsace wijnen én de Facebook-pagina.